פלטפורמת סייפגארד

מספר פרויקטים:

0
App Store
Google Play

אפליקציית SAFEGUARD מאפשרת למנהלי בטיחות, ממונים על הבטיחות, מנהלי עבודה, ראשי קבוצות מקצועיות ובעלי תפקידים נוספים, להבטיח שיפור מתמיד בביצועי הבטיחות בעבודות הבניה שבהן הם מעורבים.

מבטיחה עמידה מלאה בדרישות החוק והגנה משפטית על ידי תיעוד ליקויים ושיוכם לגורמי טיפול מתאימים, ביצוע מבדקי בטיחות ודיווחים על תאונות ומקרים מסוכנים בזמן אמת

מנהלי בטיחות, ממוני בטיחות וסגל האתר מצוידים בכלים דיגיטלים לתיעוד ודיווח כדוגמת הנגשת תכנית לניהול בטיחות, סקרי סיכונים ועוד המבטיחים חיסכון עצום בזמן, סגירת מעגלים ושליטה הדוקה

לפיתרון מותאם עבור הפרוייקט שלך

קבוצת אשטרום מנהלת את כח האדם שלה באמצעות אפליקציית HRGUARD

מספר פרויקטים:

0
App Store
Google Play

אפליקציית HRGUARD מנטרת אישורים והסמכות נדרשים של כ"א באתר ומבטיחה שגורם האנוש באתר כשיר לעבודה

מייצרת לכל עובד תיק עובד דיגיטלי מגובה בענן, המכיל את היסטוריית העובד.
מאפשרת לשלוף מידע באשר לסטטוס העובד מכל מקום ובכל זמן, ומנגישה הדרכת בטיחות דיגיטלית

מנטרת, מתריאה ומתזכרת בדבר תוקף של אישורי עבודה בגובה, אישורי שהייה, אשרות עבודה והכשרות מקצעויות נוספות כגון: אתת, עניבן ועוד

לפיתרון מותאם עבור הפרוייקט שלך

חב' עומר הנדסה ובניה שולטת בכל כניסה ויציאה לאתר שלה, ומאפשרת כניסה למורשים בלבד באמצעות HRsense

מספר פרויקטים:

0

אפליקציית HRSense מספקת טכנולוגיה מתקדמת ביותר, אשר מסנכרנת בין יכולת זיהוי פנים ובין כשירות העובד (HRGUARD) על מנת לאפשר כניסה לאתר/לחסום כניסה לאתר ללא מורשים

באמצעות קרוסלה ומצלמת זיהוי פנים, מורשים בלבד נכנסים לאתר.

אפליקציית HRsense מספקת:

  • בקרה על תשומות כ""א באתר בפילוח מקצועות וקבלני משנה- בזמן אמת.
  • איתור וספירת עובדים במצבי חירום.
  • מניעת גניבות.
  • יכולת תחקור והפקת דוחות נוכחות
לפיתרון מותאם עבור הפרוייקט שלך
appiconEQP

חברת סולל בונה שולטת בזמינות וכשירות של אלפי פרטי ציוד באמצעות EQPGUARD

מספר פרויקטים:

0
App Store
Google Play

אפליקציית EQPGuard מספקת שליטה מלאה בזמן אמת על כל פרטי הציוד באתר הבניה
מאפשרת הבטחת תחזוקה מונעת, וביצוע בקרות.
אפליקציית EQPGUARD מפחיתה זמני השבתה של ציוד באתר ומבטיחה זמינות רציפה של משאב הציוד באתר

פרטי ציוד באתר הבניה נדרשים לאישורי כשירות מסוגים שונים, בתדירות משתנה, תסקירי בדיקה, רישיון ועוד.
אי קיום של אישורים אלו או תפוגה שלהם עלולים לגרור סנקציות פיננסיות ומשפטיות כבדות.

פלטפורמת סייפגארד שלנו מנטרת עבורך את כשירויות פרטי הציוד שלך, מסייעת לך להבטיח שלכל פריט ציוד יש את מסמכי הכשירות הנדרשים לו על פי חוק, שומרת אותם עבורך בענן כך שהם מגובים ונגישים מכל מקום ובכל זמן, ומתריעה לך כאשר יש חריגה מהנדרש.

לפיתרון מותאם עבור הפרוייקט שלך

מספר פרויקטים:

0
App Store
Google Play

אפליקציית QGUARD מספקת ניהול בזמן אמת של בקרת איכות לאורך תהליך הבניה,
יצירת סטנדרטים אחידים ואכיפתם מסייעת לעקוב אחר ליקויים, ולהבטיח טיפול בהם בזמן.

אפליקציית QGUARD מאפשרת למנהלי פרויקט, מהנדסים ובקרי איכות לבצע מבדקים מותאמים אישית, כולל תמונות, הערות ויצירת משימות לגורמי הביצוע באופן אוטומטי.
האפליקציה מאפשרת איתור ליקויים בזמן וחוסכת נזקים כבדים בשלב מסירת הפרויקט ובתקופת הבדק.

באמצעות אפליקציית QGUARD מנהלים מקבלים תמונת מצב באשר להתקדמות הביצוע, מידע קריטי מגיע מהשטח לדרגי הניהול ומאפשר התערבות וקבלת החלטות בצמתים קריטיים.

לפיתרון מותאם עבור הפרוייקט שלך

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בישראל בחר בפלטפורמת OVERSIGHT כדי להגביר את האפקטיביות של אכיפת הבטיחות באתר.

מספר פרויקטים:

0

אפליקציית OVERSIGHT מאפשרת פיקוח ובקרה בזמן אמת.

מקבלי החלטות מקבלים מידע מתכלל בזמן אמת המאפשר להם לקבל החלטות מושכלות על תהליכי אכיפה.

אפליקציית OVERSIGHT בעלת ממשק זמן אמת לרחפנים. המידע המתקבל מהרחפנים מוצג במרכז השליטה מגובה במיפוי אינטראקטיביהמאפשר למקבלי החלטות בגופי בקרה ואכיפה לתעדף את משאבי האכיפה שלהם וליזום פעולות מנע.

לפיתרון מותאם עבור הפרוייקט שלך

אפליקציית SAFGUARD נועדה לספק סביבת עבודה בטוחה תוך מתן מענה יזום למניעת תרחישים מסוכנים.

אפליקציית HRGUARD נועדה לצמצם סיכונים הקשורים בגורם האנוש באתר.
האפליקציה עומדת בדרישות החוק עבור "פנקס הדרכה".

אפליקציית HRSENSE נועדה לצמצם סיכונים הקשורים בגורם האנוש באתר. HRSENSE מתריעה על פערי כשירות של הנוכחים באתר בזמן אמת.

אפליקציית EQPGUARD נועדה לצמצם סיכונים פרויקטלים הקשורים לכשירות ציוד באתר הבניה. כשירות ציוד מנהלת מעקב על בקרות כשירות ותחזוקה מונעת של הציוד באתר הבניה לרבות ציוד טעון בדיקה. EQPGUARD עומדת בדרישות החוק עבור רישום ותיעוד תסקירי בדיקה.

אפליקציית QGUARD נועדה לנהל תהליכי בקרת איכות, צמצום ומניעת כשלים ומזעור ליקויי איכות בשלב הבדק

אפליקציית OVERSIGHT נועדה לנהל תהליכי בקרה של גופי פיקוח ואכיפה