בקרת כשירות כח אדם - Safeguard | סייפגארד
בטיחות זמן אמת | סייפגארדבקרת כשירות כח אדם

הגן על חיי עובדיך תוך הקפדה על שמירת המוניטין העסקי של ארגונך

הפלטפורמה של סייפגארד נועדה להבטיח ללקוחותיה, תאימות רגולטורית מליאה בשילוב עם ביסוס תרבות בטיחות בשגרה היומית.

מנוע בקרת כשירות כח אדם של סייפגארד מכיל שלושה מרכיבים מרכזיים:

  • הגדרת תכנית כשירות בשילוב עם מנגנון תזכורות לבקרה על חידוש תוקף
  • מנגנון תזמון ודיווחי מערכת להבטחת רציפות
  • מנגנון בקרת חריגים מגובה בניהול התראות ומדדים מנבאים המשולבים ב׳מצפן׳ הארגוני
  • תשתית בקרת כשירות כ״א של סייפגארד אינה מוגבלת על ידי רגולציה של סקטור תעשייתי או מדינתי כזה או אחר.

    התשתית משלבת תכונות מערכת נוספות כגון מנגנון ווידוא ביצוע תדריכי בטיחות, מערכת לניהול התנהגות בטיחות ומועצמת על ידי מנגנון רשומת עובד חכמה.
בטיחות זמן אמת | סייפגארד

כשירות כח אדם

תכנית כשירות כח אדם מחברת את עיסוקו של העובד למכלול הדרישות הרגולטוריות הנדרשות לעיסוק זה. מנגנון הגדרות זה גמיש ומאפשר תמיכה בכל מתווה רגולטורי.

בטיחות זמן אמת | סייפגארד

ווידוא ביצוע תדריכי בטיחות

תדריכי בטיחות עיתיים (תדריכי בוקר, תדריכים שבועיים וכדו׳), מוכחים ככלי בעל ערך רב לביסוס תרבות בטיחות ומניעת סיכונים. היום, עם הפלטפורמה שלנו ביכולתך לתזמן תדריכי בוקר עד לרמת קבלן המשנה, לוודא ביצוע על ידי מנגנוני בקרה ולוודא כי נושא השיחה תואם למצב הסיכונים בשטח באמצעות בינה מלאכותית.

 

בטיחות זמן אמת | סייפגארד

ניהול התנהגות בטיחות

התנהגות העובדים באתרי עבודה מוכתבת בראש ובראשונה מהדרג הניהולי של הארגון. דוגמא אישית ועידוד של תרבות דיווח בארגון מבססת לאורך זמן תרבות בטיחות ומונעת סיכונים.

מערכת ״המקל והגזר״ בפלטפורמה שלנו מאפשרת ניהול תיעוד של עבירות בטיחות או לחילופין התנהגויות חיוביות. מתן קנסות ועצירות עבודה ומתן תמריצים.

רשומת העובד החכמה מאפשרת מעקב לאורך זמן וכוללת מעקב בין אתרי עבודה שונים, ומקטינה את החשיפה של הארגון לסיכון.

אנו משתמשים בעוגיות באתר שלנו. בהמשך גלישה באתר, את/ה מסכים/ה לאישור שימוש שלנו בעוגיות.