בקרת כשירות קבלני משנה - Safeguard | סייפגארד
בקרת כשירות קבלני משנה

הגדר תכנית בטיחות מדויקת לקבלני המשנה שלך תוך הקפדה על חלוקת אחריות ברורה

הפלטפורמה שלנו מאפשרת ללקוחות שלנו לנהל את תכנית הבטיחות באתרי עבודה ללא לקיחת אחריות שלא לצורך. יכולת זו מאפשרת איזון בין גישת ניהול בטיחות ריכוזית לבין גישת ניהול בטיחות מבוזרת.

מנגנון ייחודי המאפשר לך לפתח אמות מידה המביאות בחשבון את הצרכים וסדרי העדיפויות שלך ולא משנה מי אתה, בעלים, יזם, קבלן ראשי או קבלן משנה:

  • הגדר דרישות בטיחות חובה לקבלני המשנה שלך
  • השג יכולת פיקוח בזמן אמת
  • שלוט ברמת התאונות שלך
אייקון | בטיחות זמן אמת

בטיחות על ידי בקרה עצמית

הפלטפורמה שלנו מספקת פיתרון כוללני המאפשר ביזור אחריות ובקרה על פעולות לקבלני משנה. יכולות אלו כוללות בין השאר, תזמון תדריכי בטיחות ובקרות, תדריכי בטיחות דיגיטליים לעובדים וממשקי נתונים לדיווחי שעות עבודה ויומני עבודה.

אנו משתמשים בעוגיות באתר שלנו. בהמשך גלישה באתר, את/ה מסכים/ה לאישור שימוש שלנו בעוגיות.