ניהול בטיחות - Safeguard | סייפגארד
בטיחות זמן אמת | סייפגארדניהול בטיחות

עבור מניהול ציות רגולטורי לניהול בטיחות פרואקטיבי

ניהול בטיחות נכון, משפר בצורה משמעותית את ביצועי הארגון ואת שורת הרווח שלו.
ארגון המעודד תרבות של בטיחות,
מסוגל להפחית בצורה משמעותית את הפוטנציאל להיתכנות של תאונה,
ומבטיח רציפות תפעולית ומוניטין משובח.

תשתית ניהול הבטיחות של סייפגארד עוצבה על פי שלושת השלבים במחזור החיים של ניהול הבטיחות: תכנון, ביצוע ושיפור מתמיד

 • תכנון
  בטיחות פרואקטיבית, בדגש על מניעה, דרך זיהוי ובקרה של סיכונים
 • ביצוע
  חזרתיות ועקביות שיטתית המסייעות לארגון לעמוד ביעדי הבטיחות שלו לאורך זמן
 • ניהול שיפור
  מנגנון בקרת חריגים, מגובה בניהול התראות ומדדים מנבאים המשולבים ב׳מצפן׳ הארגוני
בטיחות זמן אמת | סייפגארד

ניהול שגרות

צוות תכנון שלנו יעבוד עם הצוות הארגוני שלך למיפוי תכנית הבקרה הארגונית. תכנית הבקרה הארגונית תשלב רגולוציה, ידע וניסיון ארגוניים בקביעת המדיניות בניהול הבטיחות. הגדרת תכנית בקרה:

 • בקרות יוגדרו באמצעות רשימות תיוג (בדיקות שגרה ומבדקים עיתיים)
 • בקרה תשויך לאחראי, מיקום וזמן
 • תוצר של בקרה נתון להתאמה ומשויך למדדים מנבאים המשולבים ב׳מצפן׳.
בטיחות זמן אמת | סייפגארד

ניהול מפגעי בטיחות

מערכת ניהול מפגעי הבטיחות שלנו מאפשרת לארגון יכולת ניהול ומניעת סיכונים יוצאת דופן. ניהול וסיווג מפגעי בטיחות בזמן אמת:

 • מתן אחריות אישית לטיפול במפגע
 • מיסוד מנגנון בקרה על תהליך הטיפול
 • חיבור למדד מנבא המקושר ל׳מצפן׳
בטיחות זמן אמת | סייפגארד

סיור בטיחות

כלי אולטימטיבי למנהלי בטיחות. יכולת ביצוע מבדקים מבוססי מפגעי בטיחות, מנגנון ניקוד מותאם אישית ויכולת בקרה על השלמת טיפול בזמן אמת.

ניהול אירועי בטיחות

ניהול דיווחי כמעט ונפגע ותאונות על ידי מערכת מודולורית ותואמת רגולציה. מערכת ניהול דיווחי אירועים של סייפגארד מאפשרת תהליך רב שלבי של דיווח ארוע עם כלי לניהול תחקירים. המערכת מחוברת למערך המידע המקיף של פלטפורמת סייפגארד ומאפשרת לארגונים לנהל תהליך שיפור מתמיד ובזמן אמת.

אנו משתמשים בעוגיות באתר שלנו. בהמשך גלישה באתר, את/ה מסכים/ה לאישור שימוש שלנו בעוגיות.